About Conference Committees

General Chair

Organizing Committee

Chair:

Members:

 • Yang Bo, Chun Hung Cheng, Xiangyu Gao, Shilu Tong, The Chinese University of Hong Kong
 • Yulan Wang, Shining Wu, Hengqing Ye, The Hong Kong Polytechnic University
 • Zhaotong Lian, University of Macau
 • Jingqi Wang, Wei Zhang, The University of Hong Kong
 • David Li, Ye Lu, Biying Shou, City University of Hong Kong
 • Qing Li, Qian Liu, Javad Nasiry, Xiangtong Qi, Xuan Wang, The Hong Kong University of Science and Technology
 • Mingming Leng, Liping Liang, Lingnan University
 • Houcai Shen, Nanjing University
 • Shenghao Zhang, Xi’an Jiaotong University
 • Ke Fu, Sun Yat-Sen University
 • Jianbin Li, He Xu, Huazhong University of Science and Technology
 • Wei Jiang, Ying Rong, Guohua Wan, Shanghai Jiao Tong University
 • Geoffrey Chua, Fang Liu, Nanyang Technological University
 • Onur Boyabatli, Helen Zhou, Singapore Management University
 • Sirong Luo, Wenbin Wang, Shanghai University of Finance and Economics
 • Qinwei Jin, Yi Yang, Zhejiang University
 • Tianjun Feng, Xiaole Wu, Fudan University
 • Zhaowei Miao, Weifen Zhuang, Xiamen University
 • Baozhuang Niu, Wenhui Zhou, South China University of Technology
 • Weili Xue, Southeast University
 • Xiaona Zheng, Peking University
 • Jingui Xie, University of Science and Technology of China
 • Yongbo Xiao, Liu Yang, Tsinghua University
 • Yiwei Chen, Karthik Natarajan, Ying Xu, Singapore University of Technology and Design
 • Kun Soo Park, Korea Advanced Institute of Science and Technology
 • Lucy Gongtao Chen, Long He, Zhenyu Hu,Tong Wang, National University of Singapore
 • Chia-Wei Kuo, National Taiwan University

Program Committee

Chair:

Members:

 • Nan Chen, Junfei Huang, Sang Won Kim (Co-chair of the Best Student Paper Competition), Yang Li, Daniel Long (Co-chair of the Best Student Paper Competition), Anthony So, The Chinese University of Hong Kong
 • Ying-Ju Chen, Jiheng Zhang, The Hong Kong University of Science and Technology
 • Weixin Shang, Lingnan University
 • Hsiao-Hui Lee, The University of Hong Kong
 • Melvyn Sim, National University of Singapore
 • Stephen Shum, City University of Hong Kong
 • Pengfei Guo, The Hong Kong Polytechnic University
 • Qi Fu, University of Macau

Advisory Committee

Members:

 • Xiaoqiang Cai, Waiman Cheung, Vernon Hsu, Janny Leung, The Chinese University of Hong Kong
 • Xiande Zhao, China Europe International Business School
 • Frank Chen, Houmin Yan, City University of Hong Kong
 • Yifan Xu, Fudan University
 • Guillermo Gallego, Albert Ha, Chung-Yee Lee, Rachel Zhang, Shaohui Zheng, The Hong Kong University of Science and Technology
 • Liming Liu, Lingnan University
 • Edwin Cheng, Chung-Lun Li, The Hong Kong Polytechnic University
 • Chung Piaw Teo, National University of Singapore
 • George Huang, Haipeng Shen, The University of Hong Kong
 • Jian Chen, Tsinghua University